Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Агаарын хөлгийг маршалийн дохиогоор угтан авах, үдэн гаргах ажилтныг шинээр бэлтгэх суурь сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 80 цаг Танхим
2 Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 1 долоо хоног /40 цаг/ Танхим
3 Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдийн суурь сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 4 долоо хоног /160 цаг/ Танхим
4 Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг/хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын авто машины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 4 хоног /32 цаг/ Танхим
5 Аэродром талбай болон агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд тусгай зориулалтын автомашин, тоног төхөөрөмжийн жолооч-операторчиныг мэргэшүүлэх сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 32 цаг Танхим
6 Аэродромын аюулгүй ажиллагаа хангах ажилтнуудын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 3 хоног /24 цаг/ Танхим
7 Аэродромын аюулгүй ажиллагааг хангах ажилтнуудын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх мэдээллийн сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 3 хоног /24 цаг/ Танхим
8 Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч- операторчныг мэргэшлүүлэх анхан шатны сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 4 өдөр /32 цаг/ Танхим
9 Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч- операторчныг мэргэшлүүлэх давтан сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 3 өдөр /24 цаг/ Танхим
10 аэродромын үйл ажиллагаа Аэродром, газрын үйлчилгээ Анхан шат 42 цаг, давтан 56 цаг Танхим
11 Нислэгийн зурвас орчимд шувуу, мал амьтны аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үргээлэг хийх сургалт, дадлага Аэродром, газрын үйлчилгээ 3 хоног /20 цаг/ Танхим
12 Нисэх буудлуудын сумлагч автомашины жолооч нарыг мэргэшүүлэх давтан сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 6 өдөр /42 цаг/ Танхим
13 Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав-лаборантууд зориулсан сургалт Аэродром, газрын үйлчилгээ 64 цаг Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв