Сургалтын нэр Чиглэл Хугацаа Төрөл
1 Агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах давтан сургалт Галын аюулгүй байдал 5 өдөр /40 цаг/ Танхим
2 Агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шатны сургалт Галын аюулгүй байдал 14 хоног /80 цаг/ Танхим
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв