Ил тод байдал
Нээлттэй ажлын байр
Ажлын байрны нэр Орон тоо Анкет авах Тавигдах шаардлага Материал авах
ЖАРГАЛАНТ АМРАЛТАД ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
(дэлгэрэнгүй)
1 03.03 хүртэл

НЭМСЗА ТОГООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
(дэлгэрэнгүй)
1 06.16 хүртэл

ИНҮТ-ийн харьяа Нисэхийн эрүүл мэнд, сэргээн засах алба тогооч сонгон шалгаруулж авна.

 

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.02.15-с 02.22 хүртэл

 

АЮЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭСГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.02.15-с 02.22 хүртэл

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭСГИЙН ЧАНАР ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР /ТҮР/
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.02.15-с 02.22 хүртэл

НИСЭХИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН "ҮЙЛЧЛЭГЧ"-ИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙР
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.02.29-с 03.07 хүртэл

АВРАХ, ГАЛ УНТРААХ ХЭСГИЙН ЖОЛООЧ-ГАЛ СӨНӨӨГЧ
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.03.04-с 03.15 хүртэл

НИСЭХИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН "ҮЙЛЧЛЭГЧ"-ИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.03.26-с 04.05 хүртэл

НИСЭХИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН "ИОГИЙН БАГШ"-ИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.03.26-с 04.05 хүртэл

НИСЭХИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН "УСАНД СЭЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ, ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН БАГШ"-ИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.03.26-с 04.05 хүртэл

ҮЙЛЧЛЭГЧ /ГЭРЭЭТ/
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.05.07-с 05.10 хүртэл

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР
(дэлгэрэнгүй)
2 2024.05.13-с 05.20 хүртэл

АХЛАХ ТЕХНИКЧ
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.05.13-с 05.20 хүртэл

Техник үйлчилгээ, засварын хэсгийн Техник үйлчилгээ, засварын ахлах техникч
(дэлгэрэнгүй)
1 2024.05.21-с 05.29 хүртэл

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв