Сургалтын нэр
Агаарын хөлгийг маршалийн дохиогоор угтан авах, үдэн гаргах ажилтныг шинээр бэлтгэх суурь сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
80 цаг
Төрөл
Танхим

Агаарын хөлгийг угтан авч, үдэн гаргахдаа нислэг техникийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллах чадварыг онол, дадлагын хичээлээр бүрэн эзэмшүүлж сургахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд