Хамтын ажиллагаа
Жуулчинд ээлтэй нисэх буудал
Нисэх буудлуудын инноваци
Flying nomads vlog
Нисэхийн музейн шинэчлэлт
Хамтын ажиллагаа

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд Иргэний нисэхийн үндэсний төв нь НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага болох Иргэний нисэхийн олон улсын байгууллага /ИКАО/, Олон улсын агаарын тээврийн холбоо /IATA/, Олон улсын нисэх буудлуудын зөвлөл /АСI/, Холбооны нисэхийн захиргаа /FAA/, Дэлхийн банк групп, Азийн хөгжлийн банк, Европын Холбоо, ЖАЙКА, КОЙКА, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг зэрэг байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийг сургаж дадлагажуулах ажлуудын хүрээнд хамтран ажиллах  чиглэлийг тодорхойлж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төв байгуулагдсантай холбоотойгоор салбарын болон дотоодын байгууллагуудад мэдээлэл өгөх зорилгоор цахим сонин ба иргэний нисэхийн танилцуулгыг нэгтгэн англи, монгол хэл дээр боловсруулан хүргүүллээ.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМДТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааг таниулах, мэдээллэх зорилгоор Монгол Улс дахь Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яам, Монгол Улс дахь Франц улсын элчин сайдын яамдтай танилцах уулзалтуудыг зохион байгуулж, цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх тухай хэлэлцсэн. Цаашид бусад дипломат төлөөлөгчийн газруудтай хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, нисэхийн салбарт хамтын ажиллагааг эхлүүлэх юм.

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Иргэний нисэхийн үндэсний төв нь хүний нөөцийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэхэд онцгой анхаардаг. Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын  Дэлхийн иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, Олон Улсын агаарын тээврийн байгууллага, Олон улсын нисэх буудлуудын зөвлөл болон улс орнуудын иргэний нисэхийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд тогтмол хамрагддаг. 2020 онд Коронавирусын халдвар дэгдсэнтэй холбоотойгоор гадаад сургалтууд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна. 2021 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 5 ажилтанг Сингапур Улсын Хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Сингапур Улсын Нисэхийн академийн аюулгүй ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулаад байна.

Жуулчинд ээлтэй нисэх буудал

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хууль, эрх зүй хамтын ажиллагааны газраас хамтын ажиллагааны хүрээнд Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамын харьяа Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвтэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан. Уг санамж бичгийн хүрээнд доорх ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлж эхэллээ.

Жуулчинд ээлтэй нисэх буудал – Олон талт зөвлөгөөн 

      Энэхүү форум нь Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.4.-д заасны дагуу ”Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, иргэд, жуулчдын тоог нэг саяд хүргэнэ”, мөн УИХ-ын 2020 оны 52 тогтоолоор баталсан  “Алсын хараа 2050”-ын Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 4.4.7- р зүйлд заасан “Нисэх буудлыг түшиглэсэн олон худалдааны төв байгуулж, худалдааны аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ” гэсэн зорилтуудын хүрээнд  дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэний нисэх болон аялал жуулчлалын салбаруудын хамтын оролцоог нэмэгдүүлж, нэгдмэл зохион байгуулалтад оруулах зорилготой.

Нисэх буудлуудын инноваци

Иргэний нисэхийн үндэсний төв нь нисэхийн салбарт инноваци, дэвшилтэт технологийг авч хэрэгжүүлэх, орон нутгийн нисэх буудлуудыг дэмжих ажлын хүрээнд үүрэн холбооны оператор компаниудтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хамгийн эхний албан ёсны хамтын ажиллагааг үүрэн операторын компани Юнител Групп-ээр эхлүүлэн хамтран ажиллахаар болсон юм. Юнител групптэй хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулахаар ажиллаж байна. 

Юнител групп нь үүрэн холбоо, IPTV, интернэт, суурин утасны гурвалсан үйлчилгээ, сансрын холбоо, өргөн зурвасын сүлжээ, сансрын сүлжээ, гар утасны контентын цогц үйлчилгээг үзүүлж Монгол улсын эдийн засаг, мэдээлэл технологийн салбарт өөрийн бодитой хувь нэмрээ оруулсан ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ГРУПП юм.

Flying nomads vlog

Иргэний нисэхийн салбарыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах зорилгоор Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн влогийг эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Влогт нисэхийн салбарт ажилладаг, ажиллаж байсан үе үеийн төлөөллүүдтэй уулзаж, ярилцан туршлага судлах ба 2021 онд нийт 10 влогийг цахим хуудас, youtube, линкедин, facebook зэрэг сошиал хэрэгслүүдэд байршуулах юм.  Бидний влог дараах сэдвүүдийг хамрах юм.

  1. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн тухай
  2. Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газрын тухай
  3. Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын тухай
  4. Захиргаа хүний нөөцийн газрын тухай
  5. Санхүү, эдийн засаг төлөлвлөлтийн газрын тухай
  6. Хууль, эрх зүй, хамтын ажиллагааны газрын тухай
  7. Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны тухай
  8. Музей, Амралтын газар, спорт заал
  9. 9.Агаарын тээвэрлэгч нар
  10. Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албаны тухай
Нисэхийн музейн шинэчлэлт

Иргэний нисэхийн музейн барилга, дотоод заслыг сайжруулах, музейд инноваци нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн төслийн багт музейг сайжруулах төслийг хүргүүлсэн. Ирээдүйн нисгэгч, нисэхийн салбарт ажиллах мэргэжилтнүүд болохыг мөрөөдөж буй хүүхэд багачууд, оюутан залууст нисэхийн салбарыг танин мэдүүлэхэд нисэхийн музей нь чухал ач холбогдолтой юм. Бид цаашид музейн ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр бэлдсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг олон улсын байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллана.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв