Тогтолцоо, санхүүжилт
Хөдөлмөрийн нөхцөл
Эрүүл ахуй
ХАБЭА-н сургалт сурталчилгаа
Хууль, дүрэм
Стандартууд
Тушаал, шийдвэр
Тогтолцоо, санхүүжилт

Эрүүл ахуй
  1. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 340 дүгээр тушаал "Эрүүл мэндийн урьдчилан болон хугацаат үзлэгийн журам"5373bfb5893cb0005664dec6d16ad353.pdf (moh.gov.mn)
Стандартууд
Тушаал, шийдвэр
© 2021 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв