Сургалтын нэр
Агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шатны сургалт
Ангилал
Галын аюулгүй байдал
Үргэжлэх хугацаа
14 хоног /80 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Агаарын хөлгийн аврагч-гал сөнөөгч мэргэжил шинээр эзэмшиж буй суралцагчдад аэродромын зориулалттай ашиглаж байгаа галын машин, техник хэрэгслийг ажиллуулах, болзошгүй ослын үед түргэн шуурхай алдаагүй ажиллах мэдлэг чадвар, дадлага олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

Аврах, гал унтраах албаны ажилтнууд