Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ гэж нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ болон аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээг нэгтгэсэн цогц үйл ажиллагаа юм.
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба нь Монгол улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгүүдийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангасан нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, нислэгийн мэдээлэлийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ түргэн шуурхай, үр ашигтай агаарын урсгалыг бий болгох үндсэн үүрэгтэй

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албаны вэб хуудаснаас авна уу.

Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ
Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ

Цамхагийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын байрнаас аэродромын удирдлагын, газрын хөдөлгөөний зохицуулалтын, нислэгийн мэдээллийн, “Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудалд ATIS мэдээллийн үйлчилгээг тус тус үзүүлэн ажилладаг.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв