Ангилал
Хэзээ
2023-01-30
Үсгийн хэмжээ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйлчилгээний нэр Хэрэгжилт
65 Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад болон дотоодын агаарын тээвэрлэгчдэд нислэгийн зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

Нислэгийн онлайн захиалгын системийн хэрэглэгч талын харуулах интерфейс болон аяллын бүртгэл хийх хэсгийн хөгжүүлэлт хийж дууссан.

ATFMS болон онлайн захиалгын системийн хоорондийн сүлжээг холбож тохируулах техникийн ажиллагаа хийгдсэн.

66 Агаарын хөлгийг Монгол улсад бүртгэх, бүртгэлээс хасах, үйлчилгээ

Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлт хийгдсэн. Үүнд: - Үйлчилгээгээ сонгон холбогдох баримт бичгийг хавсарган хүсэлт илгээх; - Тухайн үйлчилгээний процесс ямар шатанд явааг хянах хяналтын хэсэг - Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн үл нийцэл, тавьсан шаардлагын хэрэгжилтийг оруулах, хянах; - Байгуулага өөрийн гэрчилгээний мэдээллээ харах, хянах;

Бүртгэлийн программд хийгдэх үндсэн үйлдлүүдийг хөгжүүлэлтийн баг дотооддоо тестэлсэн. Тесэтээс гарсан засвар, сайжруулалтуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

69 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ

 

 

Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлт хийгдсэн. Үүнд: - Үйлчилгээгээ сонгон холбогдох баримт бичгийг хавсарган хүсэлт илгээх; - Тухайн үйлчилгээний процесс ямар шатанд явааг хянах хяналтын хэсэг - Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн үл нийцэл, тавьсан шаардлагын хэрэгжилтийг оруулах, хянах; - Байгуулага өөрийн гэрчилгээний мэдээллээ харах, хянах;

Бүртгэлийн программд хийгдэх үндсэн үйлдлүүдийг хөгжүүлэлтийн баг дотооддоо тестэлсэн. Тесэтээс гарсан засвар, сайжруулалтуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

70 Хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ
71 Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ
72 Хэт хөнгөн агаарын хөлгөөр сургалт зохион байгуулах нисэх клубийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ
73 Хэт хөнгөн агаарын хөлгөөр сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ
74 Нисэхийн хангамжийн байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ

Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлтийг хийхэд бэлэн болсон. Дараах ажлууд хийсэн. Үүнд: - Холбогдох судалгаа хийх; - Шинжилгээ, загвар зохиомжууд хийх; Хөгжүүлэлт хийх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна.

Бүртгэлийн программд хийгдэх үндсэн үйлдлүүдийг хөгжүүлэлтийн баг дотооддоо тестэлсэн. Тестээс гарсан засвар, сайжруулалтуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Энэ мэдээнд таны өгөх сэтгэгдэл
0
0
0
0
0
0
0
0
Зөв
Зөв
Тэнэглэл
Тэнэглэл
Харамсалтай
Харамсалтай
Савж уналаа
Савж уналаа
Буруу
Буруу
Хөөрхөн юм
Хөөрхөн юм
Гайхмаар
Гайхмаар
Бахархмаар
Бахархмаар
Мэдээ
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв