Сургалтын нэр
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч харуул нарт зориулсан сургалт
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
2 долоо хоног /72 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч харуул нарын бэлтгэх, мэргэшүүлэх, тэдэнд эрх зүйн үндэслэл, тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарал, шүтэлцээг ойлгуулах, Олон улсын хүрээнд хэрэгжиж буй эрх зүйн бичиг баримттай танилцуулах, мэргэшүүлэх, тэднийг сургаж дадлагажуулах, ур чадварыг хөгжүүлэх, дээшлүүлэх, мэдлэг чадвар, дадлагатай болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд