Сургалтын нэр
Ерөнхий англи хэлний дунд түвшний сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь ерөнхий Англи хэлийг өдөр тутмын энгийн болон албан харилцаанд харилцах чадварыг нь дээшлүүлэх, Англи хэлний хэлзүй, үгсийн сан, яриа сонсгол, уншиж ойлгох чадвар, дүрмийн мэдлэгийн дунд шатны мэдлэгийг ахиулж, суралцагчийн дунд шатны идэвхтэй хэрэглээний үг хэллэгийн нөөц эзэмшүүлж, тэдгээрийг ашиглан аман болон бичгийн харилцааг сургахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд