Сургалтын нэр
Ерөнхий англи хэлний дундын доод түвшний сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь ерөнхий Англи хэлийг өдөр тутмын энгийн харилцаандаа болон ажлын орчинд харилцах чадварыг нь дээшлүүлэх, Англи хэлний хэлзүй, үгсийн сан, яриа сонсгол, уншиж ойлгох чадвар, дүрмийн мэдлэгийн дунд шат хүртэлх суурь мэдлэг олгож, суралцагчийн дунд шатны идэвхтэй хэрэглээний үг хэллэгийн нөөц эзэмшүүлж, тэдгээрийг ашиглан харилцаанд орж сургахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд