Сургалтын нэр
Ерөнхий англи хэлний суурьтай анхан шатны сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Англи хэлний анхан шатны түвшинд суралцагчдад англи хэлний дүрмийн үндсэн мэдлэг олгож, өдөр тутмын энгийн харилцаанд санаа бодлоо товч байдлаар илэрхийлж сургах мэдлэг дадал олгоно.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд