Сургалтын нэр
Аюултай ачааны онолын сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
3 өдөр /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу үндсэн мэдлэг олгож, аюултай ачааг зөв таних, зөв харьцаж ажиллах, аюултай ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх болон аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед анхан шатны арга хэмжээ авах чадвартай болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд