Сургалтын нэр
Регулятор яркость(ccr) zkpt-7, zkpt-7, mcr-iii8 hpt 20008 tcr, алсын удирдлага хяналтын ams-18 agl-50, alcms-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
1 долоо хоног /41 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад Регулятор яркость (CCR) ZKPT-5, ZKPT-7, MCRII, MCR-III, HPT 2000, TCR, Алсын удирдлага хяналтын AMS-1, AGL-50, ALCMS-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хэмжилтийг хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон ОННБ-ын инженер техникийн ажилтнууд