Сургалтын нэр
Radyne vsat hub сансрын холбооны системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
22 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад сансрын холбооны системийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг танилцуулж, системийг ажиллуулах тест хэмжил тохиргоог хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд