Сургалтын нэр
Шилэн кабель, хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
16 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад шилэн кабель хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах чадвар, дадлагыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд