Сургалтын нэр
Шилэн кабель, хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
28 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад шилэн кабел хэмжүүрийн багаж болон оптик нягтруулгын төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хэмжилтийг хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд