Сургалтын нэр
Нисэх буудлын мэдээллийн автомат систем (atis)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
12 цаг
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Суралцагчдад нисэх буудлын мэдээллийн автомат систем (ATIS)-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг, чадвар, дадлыг олгоно.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд