Сургалтын нэр
Нислэгийн ярианы бичлэгийн систем (нябс)-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
32 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад Нислэгийн ярианы бичлэгийн системийн (НЯБС)-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг, чадвар, дадлыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд