Сургалтын нэр
Дизель-генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээ: давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
26 цаг
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Суралцагчдад дизель генераторуудын бүтэц, ажиллах зарчим, суурилуулалтын талаар сэргээн судалж, засвар үйлчилгээ хийх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох дадал чадварыг дээшлүүлэх түүнийг сэргээхэд оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд