Сургалтын нэр
Дизель-генераторын ашиглалт, засвар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
46 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад агаарын навигацийн байгууламжуудад ашиглагдаж байгаа дизель генераторууд тэдгээрийн онцлог, бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг танилцуулж, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэж, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

ТХНҮА болон Орон нутгийн нисэх буудлын инженер, техникийн ажилтнууд