Сургалтын нэр
Тхнүа-ны холбооны хэсгийн инженер техникийн ажилтнуудын давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
64 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн ТХНҮА-ны инженер техникийн ажилтнуудыг 2 жил тутам давтан сургалтад сургаж дадлагажуулан, ур чадварыг нь хөгжүүлж, мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлнэ.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд