Сургалтын нэр
Мрм-97 маркерын радио нэвтрүүлэгчийн бүтэц, ажиллах зарчим, ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох болон давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
20 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчид нь МРМ-97 маркерыг радио нэвтрүүлэгчийн бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг судалж, засвар үйлчилгээ хийх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох мэдлэг чадвар дадлагатай болгоно. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг эрх олгох болон давтан сургалтад хэрэглэнэ.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд