Сургалтын нэр
Apm-150 ma чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
26 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад АРМ-150МА чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг иррүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргооны ажлыг явуулахад шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд