Сургалтын нэр
Apm-150 ma чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
40 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад АРМ-150МА чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгчийн бүтэц зохион байгуулалт ажиллах зарчимыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах тест хэмжилтийг хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд