Сургалтын нэр
Оннб-ын гэрэл суулт, цахилгааны техникчдийн давтан сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
8 хоног /64 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ОННБ-ын гэрэл суулт, цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер техникийн ажилтанд системийн техник үйлчилгээ, гэмтэл дутагдлыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээг хийх, газрын хэмжилт, шалгалтыг гүйцэтгэх, хянах, удирдах, тохиргоо, сэлгэн залгалтыг гүйцэтгэхэд шаардагдах дадал, чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд