Сургалтын нэр
Irs-20mps 2na радиолокаторын ажиглалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
7 хоног /56 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад IRS-20MPS 2NA загварын хоёрдогч радиолокаторын техник бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг танилцуулж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, тест хэмжилтийг хийх, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлыг олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд

- Техник хангалт, навигацийн үйлчилгээний ажилтнууд