Сургалтын нэр
Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
8 хоног /64 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад иргэний нисэхийн цахилгаан хангамжийн систем, түүний онцлог, байгууламжийн бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг танилцуулж, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд