Сургалтын нэр
Цахилгаан хангамжийн систем, байгууламжууд, тэдгээрийн ашиглалт, заавар үйлчилгээ: ажиллах эрх олгох сургалт
Ангилал
Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
8 хоног /64 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад Иргэний нисэхийн цахилгаан хангамжийн систем, түүний онцлог, байгууламжуудын бүтэц, ажиллах зарчим, холболтын схемийг танилцуулж, техник үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх, гэмтэл дутагдлыг тодорхойлох, засварлах мэдлэг чадвар, дадлыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд