Сургалтын нэр
Аюулгүй байдлын ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны онолын сургалт
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Аюулгүй байдлын ажилтнуудыг ИАТА Аюултай ачааны журмын дагуу зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу онолын мэдлэг олгож, аюултай ачааг зөв таних, харьцаж ажиллах, аюултай ачааны хязгаарлалт, ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт ачигдахаас урьдчилан сэргийлэх болон аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед анхан шатны арга хэмжээ авах тухай мэдлэгтэй болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд