Сургалтын нэр
Тээвэр зуучийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны онолын сургалт
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Тээвэр зуучийн байгууллагуудын ажилтнуудыг ИАТА “Аюултай ачааны дүрэм”-ийн дагуу зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу онолын мэдлэг олгож, аюултай ачааг зөв таних, зөв харьцаж ажиллах, дүрмийн дагуу тээвэрлэлтэд бэлтгэх, савалгаа болон бичиг баримтыг зөв бэлтгэх, аюултай ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт тээвэрлэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх болон аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед анхан шатны арга хэмжээ авах тухай мэдлэгтэй болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд